/assets/img/slider/_default.jpg

Dotacja na realizację operacji z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Firma PROFI M TEC PSG SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje operację pod tytułem: Rozwój firmy PROFI M TEC PSG SILESIA SP Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość uzyskanego dofinansowania na operację: 218 750,00 PLN

Operacja pt. Rozwój firmy PROFI M TEC PSG SILESIA SP Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach inicjatywy LEADER objętego programem w zakresie: Rozwijanie działalności gospodarczej z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020.